"OERGROND"-KUNSTPROJECT VOOR 150 JAAR WATERSCHAP DE DOMMELtegel GRENSOVERGANG met zand uit Neerpelt tegel SAMENVLOEIEN met zand uit Boxtel tegel OORSPRONG met zand uit Schaft
tegel GRENSOVERGANG met zand uit Neerpelt tegel SAMENVLOEIEN met zand uit Boxtel tegel OORSPRONG met zand uit Schaft
2013. In opdracht van Waterschap de Dommel en EuroLandArt
maakte ik kunstwerken voor 150 jaar Waterschap de Dommel en bedacht een verbindend concept.
Dit is geworden het project "Oergrond":
een tocht naar de bron van de Dommel met medewerkers van het Belgische en het Nederlandse Waterschap.
Het opgraven van zand uit de rivier Dommel, bij de bron, de grensovergang en de uitmonding in de Maas.
Een beeld van Cortenstaal in Boxtel
Glazen tegels in Neerpelt, Boxtel en Den Bosch.
Het opgegraven zand is verwerkt in de verschillende kunstwerken.
het maken van de tegels bij de oorsprong van de Dommel beeld Oerbank, Boxtel
samen opgraven van zand bij de oorsprong zand opgraven bij Schaft overhandiging tegels aan burgemeesters Boxtel, Den Bosch, hoofd Waterschap Neerpelt