De bouwspeelplaats is ontworpen door beeldend kunstenares Hester Pilz.
Wilt u meer weten over haar kunstprojecten voor kinderen
kijk dan op: www.groendoenpaviljoen.nl
en www.hesterpilz.nl
Zomerbouwspeelplaats
Vrijwilligers gezocht

Wilt u meewerken of heeft u ideeën? Neem contact op met de stichting Vario Mundo in het informatiecentrum Vathorst.

Terug naar de homepagina
Meer weten of reageren op één van de vacatures?
Klik hier en vul het formulier in.
Gezocht: Leiders voor de Bouwspeelplaats.

Taak: (dagelijkse) leiding geven aan de bouwspeelplaats.
Beschrijving van de functie:Leider:
De leiding van de bouwspeelplaats bestaat in totaal uit drie verschillende personen waarvan er steeds één de dagelijkse leiding heeft. Zij zal in eerste instantie onder supervisie staan van de ontwerpers van de bouwspeelplaats Hester Pilz en Jan Waalen. Het is echter de bedoeling dat de leiding zo snel mogelijk zelfstandig haar taak uit gaat voeren, waarbij Hester Pilz en Jan Waalen gedurende de hele looptijd van de zomerbouwspeelplaats optreden als adviseur (m.b.t. de organisatie en de artistieke inhoud). De leiding vormt de directe verbinding tussen de bouwspeelplaats en de wijk, als aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de veiligheid en het goed functioneren van de bouwspeelplaats.
De personen in de leiding zijn de personen die de verantwoording hebben over de gang van zaken op de bouwspeelplaats. Bij voorkeur zijn zij gedurende twee of drie weken de volle week beschikbaar, liever meerdere weken achtereen. Zij worden bijgestaan door de begeleiders en samen bespreken en bepalen zij wat er wel of niet kan gebeuren en welke activiteiten georganiseerd worden.
Gezocht: Begeleiders voor de Bouwspeelplaats.

Taak: toezicht houden op de bouwspeelplaats.
Beschrijving van de functie:Begeleider:
Wij zoeken een groep van ca 15 volwassenen of jong-volwassenen, waarvan iedere dag ca. 5 personen aanwezig zijn. Bij voorkeur zijn zij gedurende twee of drie weken de volle week beschikbaar, eventueel meerdere weken achtereen. Zij zijn de personen die onder leiding van de bouwspeelplaatsleiding toezicht houden op de bouwspeelplaats, ingrijpen waar en wanneer nodig, activiteiten ontplooien, conflicten tussen (groepen) kinderen oplossen, waar nodig in noodsituaties ingrijpen en dingen uitvoeren, oog en oor hebben voor wat er allemaal op de bouwspeelplaats speelt, samen met de leiding en de assistenten kijken naar verbeterpunten, specifieke activiteiten voorbereiden en (mee-) uitvoeren. Zij hebben oog voor veiligheid, kunnen adviseren over constructies, hebben ideeën over gebruik van materialen voor het bouwen en aankleden, kunnen kinderen stimuleren en assistenten begeleiden. Samen verdelen ze met de andere begeleiders de aandacht over het hele terrein en vormen ze een team met elkaar en de leiding.
Gezocht: Assistent-begeleiders op de bouwspeelplaats.

Taak:Het begeleiden van de kinderen bij het bouwend spelen/spelend bouwen.
Beschrijving van de functie: Assistent-begeleider:
Wij zoeken jongeren en tieners die het leuk vinden om kinderen te begeleiden bij het bouwspelen en eventueel andere activiteiten. Gedacht wordt aan een totale groep van ca 25 assistenten. Bij voorkeur zijn zij gedurende één of meer weken, tussen 4 juli en 7 augustus 2005, een volle week beschikbaar (eventueel meerdere weken achtereen). Gestreefd wordt naar een dagelijkse groep van ca. 10 assistenten. Ze werken zo veel mogelijk bij dezelfde groep kinderen. De kinderen geven aan wat ze willen en de assistenten begeleiden bij het realiseren daarvan.
Gezocht: Creativiteits- en spelleiders

Taak: Het zelf verzinnen en uitvoeren van activiteiten met de kinderen tijdens de zomerbouwspeelplaats.
Beschrijving van de functie: Creativiteits- en spelleider:
Om te zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten binnen de bouwspeelplaats zoeken wij een aantal mensen die éénmalig, of op een vaste dag in de week (tussen 11 juli en 4 augustus 2005) een bepaalde soort activiteit aanbieden aan een groepje kinderen, op de bouwspeelplaats. Afhankelijk van de interesse en de vaardigheden van de mensen die zich hiervoor melden zal het programma ingevuld worden. Het gaat met name om laagdrempelige, eenvoudige en low-budget activiteiten. Wij denken zelf aan activiteiten zoals:
Kookles: soep, pannenkoeken, stokbroodjes maken rondom de vuurplaats;
verhalen/gedichten schrijven/vertellen, n.a.v. de verhalen die al bouwende ontstaan;
Totems bouwen van wilgentenen en houten palen (pionieren) voor de verschillende bouwdorpjes.
"Nesten"maken van wilgentenen en leem, insectenmuren stapelen van stenen (natuuractiviteit)
Beeldhouwen/schilderen